רישום קריאת מונה לתושבי אזור

  • בחר
  • רפרש קוד אימותתשמיע קוד אימות
     

קריאות מים ניתן לדווח בין
התאריכים 17-30 מידי תקופת חיוב
(אחת לחודשיים), בהתאם לחודש הקריאה האחרון כפי שמופיע בחשבון המים ולא יותר מ- 62 יום מיום הקריאה האחרונה.

קריאות מונה ללא צילום הקריאה לא יתקבלו!!!