רישום קריאת מונה לתושבי אור יהודה

  • בחר
  • רפרש קוד אימותתשמיע קוד אימות
     

קריאות מים ניתן לדווח בין התאריכים 25-30 בכל חודש אי זוגי, ולא יותר מ- 62 יום מיום הקריאה האחרונה.

 

קריאות מונה ללא צילום הקריאה לא יתקבלו!!!